Dievs nekad neapsolīja, ka tas būs viegli, bet Viņš apsolīja, ka mēs nekad nebūsim vieni

Saturs

Dzīve var būt grūta. Mēs visi saskaramies ar grūtiem laikiem, un var būt grūti atrast spēku, lai turpinātu. Bet, lai arī cik grūta būtu dzīve, Dievs mums apsola, ka mēs nekad nebūsim vieni. Viņš vienmēr ir ar mums, un Viņš nekad mūs nepametīs. nenoteikts

Dievs nekad neapsolīja, ka tas būs viegli, bet Viņš apsolīja, ka mēs nekad nebūsim vieni

Bībele ir pilna ar pantiem, kas mums atgādina par Dieva mīlestību un uzticību. Viens no iepriecinošākajiem pantiem ir 5. Mozus 31:6, kurā teikts: “Esi stiprs un drosmīgs. Nebīsties un nebaidies no tiem, jo ​​Tas Kungs, tavs Dievs, iet ar tevi; viņš nekad tevi nepametīs un nepametīs.' Šis pants mums atgādina, ka neatkarīgi no tā, ar ko mēs saskaramies, Dievs vienmēr ir ar mums. Viņš nekad mūs nepametīs, un Viņš nekad mūs nepametīs.

Dieva mīlestība un uzticība var mums palīdzēt grūtos laikos. Kad jūtamies satriekti, mēs varam vērsties pie Dieva pēc spēka un mierinājuma. Viņš nekad mūs neatraidīs un vienmēr būs klāt, lai uzklausītu. Mēs varam atrast spēku arī apziņā, ka Dievs valda. Viņš zina, kas mums ir vislabākais, un Viņš nekad nenovedīs mūs no malas.

Dieva mīlestība un uzticība var arī palīdzēt mums atrast prieku un mieru mūsu dzīvē. Paļaujoties uz Dievu, mēs varam rast prieku un mieru pat grūtos laikos. Mēs varam rast cerību, apzinoties, ka Dievs vienmēr ir ar mums un Viņš nekad mūs nepametīs. Mēs varam arī gūt prieku apziņā, ka Dievs vienmēr strādā mūsu labā.

Dievs nekad nav apsolījis, ka dzīve būs viegla, taču Viņš apsolīja, ka mēs nekad nebūsim vieni. Viņš vienmēr ir ar mums, un Viņš nekad mūs nepametīs. Mēs varam rast spēku un mierinājumu Viņa mīlestībā un uzticībā, un mēs varam rast prieku un mieru, apzinoties, ka Viņš vienmēr strādā mūsu labā.

“Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prātu; visos savos ceļos pakļaujieties viņam, un viņš taisnos jūsu ceļus.'
- Salamana Pamācības 3:5-6

Dieva mīlestība un uzticība var palīdzēt mums rast spēku un drosmi grūtos laikos. Mēs varam paļauties uz Viņu un paļauties uz Viņu pēc spēka un mierinājuma. Mēs varam arī rast prieku un mieru apziņā, ka Viņš vienmēr ir ar mums un Viņš nekad mūs nepametīs. Mēs varam rast cerību, apzinoties, ka Viņš vienmēr strādā mūsu labā.

Dievs nekad nav apsolījis, ka dzīve būs viegla, taču Viņš apsolīja, ka mēs nekad nebūsim vieni. Mēs varam rast spēku un mierinājumu Viņa mīlestībā un uzticībā, un mēs varam rast prieku un mieru, apzinoties, ka Viņš vienmēr strādā mūsu labā. Lai cik grūta būtu dzīve, Dievs mums apsola, ka mēs nekad nebūsim vieni.

FAQ

  • Ko Bībele saka par Dieva mīlestību un uzticību?
  • Bībele ir pilna ar pantiem, kas mums atgādina par Dieva mīlestību un uzticību. Viens no iepriecinošākajiem pantiem ir 5. Mozus 31:6, kurā teikts: “Esi stiprs un drosmīgs. Nebīsties un nebaidies no tiem, jo ​​Tas Kungs, tavs Dievs, iet ar tevi; viņš nekad tevi nepametīs un nepametīs.'
  • Kā Dieva mīlestība un uzticība var mums palīdzēt grūtos laikos?
  • Dieva mīlestība un uzticība var mums palīdzēt grūtos laikos. Kad jūtamies satriekti, mēs varam vērsties pie Dieva pēc spēka un mierinājuma. Mēs varam atrast spēku arī apziņā, ka Dievs valda. Viņš zina, kas mums ir vislabākais, un Viņš nekad nenovedīs mūs no malas.
  • Kurā mēs varam rast prieku un mieru?
  • Mēs varam rast prieku un mieru, apzinoties, ka Dievs vienmēr ir ar mums un Viņš nekad mūs nepametīs. Mēs varam arī gūt prieku apziņā, ka Dievs vienmēr strādā mūsu labā.