nospiedums

EcoZero

Īpašnieks:Dastins Lots
Kontaktpersona:Tālrunis: +49 (731) 577-85-11, fakss: +49 (731) 577-85-12
ID:DE247657355
Karl-Liebknecht-Strasse 18 14481 Potsdam
E-pasts:info@ez-afghanistan.de

Atbildības atruna

Šīs vietnes saturs ir apkopots ar vislielāko rūpību. Tomēr mēs nevaram garantēt, ka saturs ir pilnīgs, pareizs un atjaunināts. Saskaņā ar 7. panta par. 1 TMG (Vācijas Telepakalpojumu likums), mēs kā pakalpojumu sniedzēji esam atbildīgi par mūsu saturu šajās lapās saskaņā ar vispārējiem tiesību aktiem. Tomēr saskaņā ar TMG 8.–10. § mums kā pakalpojumu sniedzējiem nav pienākuma uzraudzīt pārsūtīto vai saglabāto trešo pušu informāciju vai izmeklēt apstākļus, kas liecina par nelikumīgām darbībām. Tas neskar pienākumus noņemt vai bloķēt informācijas izmantošanu saskaņā ar vispārējiem likumiem. Taču atbildība šajā ziņā iespējama tikai no brīža, kad uzzina par konkrētu likuma pārkāpumu. Ja mēs uzzināsim par attiecīgiem pārkāpumiem, mēs nekavējoties noņemsim šādu saturu.