Noteikumi un nosacījumi

1. Laipni lūdzam SITE (site.com)! Piekļūstot šai vietnei vai izmantojot šo vietni, jūs piekrītat ievērot šajos Noteikumos un nosacījumos (УNoteikumos) izklāstītos noteikumus un nosacījumus. Mēs varam mainīt šos Noteikumus jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma, tāpēc, lūdzu, regulāri pārskatiet tos. Ja nepiekrītat kādam no šiem Noteikumiem, lūdzu, nepiekļūstiet vietnei un neizmantojiet to.

2. Piekļūstot šai vietnei vai izmantojot to, jūs apliecināt, ka esat vismaz 18 gadus vecs un ka jums ir juridiskas pilnvaras, lai radītu saistošu juridisku pienākumu. Jūs arī piekrītat sniegt precīzu un aktuālu informāciju par sevi, kā to pieprasa reģistrācijas process mūsu vietnē.

3. Viss VIETnē nodrošinātais saturs tiek nodrošināts bez jebkāda veida tiešas vai netiešas garantijas, tostarp, bet ne tikai, garantijas par piemērotību tirdzniecībai un piemērotību noteiktam mērķim; tā arī neuzņemas atbildību par jebkādas šajā vietnē publicētās informācijas precizitāti vai pilnīgumu. Visa sniegtā informācija var tikt mainīta jebkurā laikā bez brīdinājuma.

4. Lietotājs piekrīt neizmantot vietni nelikumīgām darbībām, tostarp, bet ne tikai surogātpasta sūtīšanai, citu datorsistēmu uzlaušanai, materiāla pārsūtīšanai, kas pārkāpj autortiesību likumus vai citus piemērojamos likumus jūsu jurisdikcijā, kā arī neķītra vai aizskaroša materiāla/satura publicēšanai, kas ir mūsu vietnē ir stingri aizliegts; pārkāpumi var izraisīt tūlītēju pakalpojumu pārtraukšanu bez atmaksas, ja piemērojams...

5. Ne mēs, ne mūsu saistītie uzņēmumi neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies mūsu pakalpojuma izmantošanas rezultātā; tas ietver tiešus zaudējumus, kas radušies, izmantojot nepareizu informāciju, kas iegūta, izmantojot VIETAS pakalpojumus; lietotājs uzņemas pilnu atbildību par visu datu pārbaudi, pirms paļaujas uz tiem, pieņemot lēmumus ar iespējamām naudas sekām...

6. Piekļuve materiāliem, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, var būt saistīta ar trešās puses programmatūru un saturu, uz kuru attiecas autortiesību likuma ierobežojumi; mēs nepārprotami atsakāmies no visām ar to saistītajām garantijām neatkarīgi no tā, vai tās ir izteiktas mutiski/elektroniski. Turklāt mēs neuzņemamies nekādu atbildību saistībā ar to, kā arī būsim atbrīvoti no atbildības, kas ar to saistīta, ja kāda cita puse pret mums ir iesniegusi prasību par pārkāpumu, pamatojoties uz šādiem materiāliem, kas tiek parādīti/izplatīti mūsu tīmekļa vietnē. tiesības noņemt šādus materiālus no publiskas apskates, ja mēs uzzinātu, ka ar autortiesībām aizsargāts materiāls ir publicēts bez tā likumīgā(-o) īpašnieka(-u) atļaujas.

7. Piekrītot šiem Noteikumiem un nosacījumiem, jūs piešķirat mums atļauju jūsu ierīcē saglabāt sīkfailus (nelielus teksta failus, kas tiek glabāti lokāli), kas ļauj mums vākt neidentificējamus statistikas datus, lai palīdzētu uzlabot lietotāju pieredzi, apmeklējot vietni SITE; lietotājs vienmēr var atteikties, pārlūkprogrammas iestatījumos dzēšot savā ierīcē lokāli saglabātos sīkfailus.

8. Mēs paturam visas tiesības, kas saistītas ar īpašumtiesībām un uzturēšanu/darbināšanu, tostarp tiesības bloķēt noteiktu lietotāju IP adreses, ja tiek konstatētas darbības, kas tiek uzskatītas par pārkāpumiem, bez iepriekšēja brīdinājuma/paziņojuma, kas tiek veiktas pret minētā konta īpašnieka IP adresi.

9. Ja ir kādi jautājumi par šiem noteikumiem un nosacījumiem, lūdzu, sazinieties ar mums norādīto kontaktu lapu iepriekš norādītajā tīmekļa adresē.